Wie zijn we?

– Belgische vrijwilligers

– Vietnamese vrijwilligers die wonen in Vietnam en België.

– En een gezin bestaande uit een Vietnamese en een Belg die regelmatig ‘s zomers teruggaan naar Vietnam. Zij willen deze unieke kans dan ook aangrijpen om jullie zorg en geschenken direct tot bij de meest behoeftige kinderen te brengen in de achtergestelde gebieden in Vietnam. We doen dit op vrijwillige basis en zijn bereid om alle transport- en communicatiekosten voor onze rekening te nemen.

Dit speciale project is gecoördineerd en ondersteund door

– The Belgian Vietnamese Alliance

– The General Union of Vietnamese in Belgium

– Thuy Phap Vietnam

Waarom kinderen en onderwijs?

Het is heel belangrijk dat kinderen blijven schoollopen. Help ons om dit waar te maken. De eerste schooldag is een dag waar alle kinderen naar uitkijken, hier in België maar ook in Vietnam, met hun nieuwe schooltas, boeken, pennen en uniform. Voor de kinderen is het een opwindende en plezierige dag terug naar school te mogen en hun vriendjes terug te zien. En de kinderen uit die gezinnen in Vietnam die het moeilijk hebben zijn daarop geen uitzondering.Voor de ouders van die kinderen is het echter een vaak verborgen bron van extra zorgen. Hoe kunnen zij dit alles betalen met hun schamele inkomsten? In Vietnam zijn er nog steeds veel gezinnen die deze gemengde gevoelens ervaren samen met de andere zorgen van alledag. Wij willen helpen om alvast deze zorg weg te nemen!

Wat is ons doel ?

De meest noodlijdende kinderen in de leeftijd van 6 tot 9 jaar helpen met de allerbelangrijkste voorbereidingen op het nieuwe schooljaar. We werken hiervoor samen met het lokale schoolbestuur. De scholen waar we ons op toeleggen zijn scholen uit de meest achtergestelde gebieden in de provincie Bac Giang. De leerlingen van deze school behoren meestal tot de etnische minderheden. Deze etnische minderheden hebben het heel moeilijk en worden met vele problemen geconfronteerd. Wij hopen dat we een beetje vreugde kunnen brengen voor die leerlingen zelf en hun ouders net zoals bij die andere kinderen die hun nieuwe schooltas vol boeken en pennen krijgen en nieuwe kleren om het nieuwe schooljaar in te zetten. Dat zou een fantastische aanmoediging zijn voor een prachtige start.

Volg ons op facebook

https://www.facebook.com/groups/664477270266927