1. Bằng cách hỗ trợ tài chính cho 1,2,3… học sinh và tất nhiên là có thể không có giới hạn. Việc chọn con số hoàn toàn do bạn quyết định!

2. Tài trợ các sản phẩm của bạn để làm giải thưởng xổ số tổ chức ở sự kiện.

3. Có mặt tại ngày gây quỹ của chúng tôi. Tất cả tiền thu được đều phục vụ cho dự án này.

4. Bạn cũng có thể chọn hỗ trợ chúng tôi bằng cách mua:

• Một chiếc cặp đi học với giá 7 €

• Sách và bút với giá 10 €

• Đồng phục/quần áo mới giá 8 €

• Hoặc trọn gói với giá 25 €

5. Trường học nào quan tâm đến dự án của chúng tôi luôn có thể liên hệ với chúng tôi để cùng nhau xem xét những gì có thể và làm thế nào để có thể hỗ trợ chúng tôi hoặc đóng góp cho dự án này.

Các bạn có thể chuyển khoản đóng góp vào số tài khoản BE79 0636 7297 6133

Rất lắng nghe sáng kiến của bạn!